Fra prosjektet «Kom og se – så godt!»

Tidskode
Tegnspråk
Spill vanlig film
Film med stopp (i Chrome)